Vett och etikett

 

 

För att skapa rätt stämning på lajvet vill vi att ni tänker på vissa vett och etikett-regler som var mycket viktiga under Jane Austens tid.

  • Damer bjuder aldrig upp till dans, det är herrarnas roll (däremot får ni gärna spela motsatt kön till vad ni har i verkliga livet, så länge ni har fina och passande kläder). Att sitta bredvid dansgolvet och hoppas på att bli uppbjuden är en högst trolig olycka bland damerna i böckerna. Till exempel i Stolthet och fördom påpekar Mr Darcy att han inte tänker bjuda upp försmådda damer bara för att de inte har någon annan partner när Lizzie sitter bredvid och tittar på de dansande. I boken Emma under balen på The Crown finns bara Harriet kvar att välja på bland damerna och Mr Elton kan inte tänka sig att bjuda upp henne på grund av hennes låga börd. Detta ses av sällskapet som mycket ohyfsat av Mr Elton och Emma blir lättad då Mr Knightley istället bjuder upp Harriet trots att han egentligen inte planerat att deltaga i dansen.
  • Det anses mycket ofint att presentera sig själv för någon man inte känner. Presentationer ska ske av gemensamma bekanta. Att kunna ta med någon ut i sällskapslivet att presentera för sina bekanta är ett sätt att visa upp sin status och sociala position. Exempel på detta är i boken Northanger Abbey där Catherine åker till Bath tillsammans med ett äldre par som hon bor nära. De känner inga i Bath och har mycket tråkigt då de ensamt går runt på balerna i början av boken. När de sedan träffar familjen Thorpe som är gamla bekanta öppnar sällskapslivet upp sig för dem på ett helt annat sätt. De blir genast presenterade för flera andra familjer och unga herrar och damer. I boken Stolthet och fördom visar Mr Collins upp ett bra exempel på vad som händer när man bryter mot denna regel. Han går fram och börjar tala med Mr Darcy trots att de inte presenterats för varann. Hans kusiner i familjen Bennet blir alldeles förskräckta och skäms, det hela slutar med att mr Darcy svarar korthugget och sedan reser sig upp och går abrupt.
  • När en fin dam debuterar och presenteras ut i sällskapslivet tar hon klivet från barndomen till vuxenlivet. Detta kan ske i olika åldrar, regeln är generellt att endast två döttrar i taget har debuterat samtidigt. Det innebär att först debuterar de två äldsta döttrarna och sedan när en av dem gift sig får ytterligare en dotter komma ut i sällskapslivet. Familjen Bennet i Stolthet och fördom bryter mot denna regel då alla fem döttrar är ute samtidigt! Detta diskuteras livligt mellan Lizzie och Lady Catherine de BourghLady Catherine tycker det är  opassande medan Lizzie påpekar att det vore orättvist annars, särskilt om de äldre systrarna inte gifter sig förrän sent.
  • Gifta män och kvinnor har högre status än ogifta. Detta märks allra tydligast i boken EmmaMrs Elton efter hon gift sig tar över Emmas roll att ha högst status i bekantskapskretsen, trots att Mrs Eltons familj inte är lika fin. Helt plötsligt blir balen inte till Emmas ära utan till Mrs Eltons, sällskapet som ska ut på utflykt är inte längre Emmas sällskap utan Mrs Eltons. Även i Stolthet och fördom visas detta då Lydia är noga med att påpeka att hon nu minsann ska gå först in genom dörren efter att hon gift sig och inte den äldsta systern Jane.
  • För det mesta får kvinnor inte ärva egendom på faderns sida. Under Jane Austens tid var det vanligt att det skrevs ett kontrakt vid inköp av egendom, egendomen blev en fideikommiss (entailed estate). Det innebar att egendomen endast kunde ärvas på männens sida. Denna regel påverkade kvinnornas liv till hög grad då det blev viktigt att gifta sig rikt för att behålla sin ekonomiska status i livet. Det innebar även att om inga söner föddes i familjen får inga av döttrarna ärva något efter faderns död, utan istället ärver den närmaste manliga släktingen. Familjen Bennet i Stolthet och fördom har sin egendom på fideikommiss vilket innebär att deras kusin Mr Collins kommer ärva all Mr Bennets egendom när han dör. Däremot har familjen de Bourgh inte skrivit på ett sådant kontrakt utan där tillåts kvinnorna att ärva, därmed kan Lady Catherine och hennes dotter äga Rosings Park. Om man som kvinna förblev ogift fick man hoppas på sina släktingars godhet och ekonomiska möjlighet att försörja den ogifta kvinnan.

Att bryta mot dessa regler kan göras som en medveten handling på lajvet men då bör det finnas ett gott skäl. Det är även viktigt att ni spelar på att etikettbrottet begås. Mr Collins bör spela socialt klumpig och göra bort sig, men då måste även omgivningen reagera på detta och skämmas, alternativt bli förnärmad eller irriterad.