Lajvet

 

Vår vision med lajvet var i första hand att skapa ett stämningsfullt lajv i en vacker miljö, med eleganta dräkter och graciösa danser.Vi i arrangörsgruppen är Jane Austen-fantaster och vill  ge er ett tillfälle att leva er in i hennes värld utifrån hennes perspektiv.  Austen var en skicklig iakttagare av sin klass och sin tid och hennes samhällskritik är stundtals svidande. Hon intresserar sig för människans natur och har ett kvinnoperspektiv som vi tycker förtjänar att lyftas fram både inom litteraturen och lajvvärlden.

Jämställdhetsfrågor, klasskillnader och många av de intriger som ska utspela sig lajvet är aktuella även idag, men vi tycker det är intressant att utforska dem utifrån en annan historisk kontext med andra förutsättningar och regler för hur män och kvinnor förväntas bete sig.

Eftersom det finns svenska forum för Jane Austen-intresserade i Sverige, tycker vi att det känns roligt att lyfta fram denna geniala författare och i bästa fall öppna för fler liknande evenemang vare sig det är lajv, läsecirklar eller andra typer av träffar.

Tanken var att ordna ett nybörjarvänligt lajv med färdigskrivna karaktärer och intriger för alla som önskar det. Vi vill locka nya grupper av historiskt intresserade, litteraturintresserade med flera att testa att lajva. Att basera lajvet böcker som även har filmatiserats hoppas vi skall göra det enklare att snabbt sätta sig in i karaktärer, intriger och tidsandan inför lajvet.

Vi valde att väva en intrig främst runt tre av Austens böcker: Stolthet och fördom, Emma och Mansfield park, men många karaktärer från hennes andra böcker finns även med. De flesta karaktärerna är hämtade från dessa nämnda böcker, men vi har ändrat dem något för att passa ihop med varandra och placerat dem i samma geografiska område. En del av rollerna är kallade ”parallellroller,” det vill säga de är en blandning av två olika roller från två olika böcker. Syftet med detta är att en naturlig koppling mellan de olika grupperna.