Familjen Elliot med sällskap

 

Rollerna är hämtade ur boken Övertalning.


Sir Walter Elliot är ägare till gården Kellynch Hall som ligger i samma område som Mansfield Park. Rollen bör föreställa 45-60 år. Sir Walters avlidna hustru var Sir Thomas Bertrams syster och de två herrarna är goda vänner sedan många år tillbaka. Sir Walter har på grund av ekonomiska bekymmer hyrt ut sin gård och flyttat till Bath tillsammans med sin äldsta dotter Elizabeth (se nedan). Hans yngsta dotter Mary bor dock kvar i en närliggande by, Uppercross, tillsammans med sin make Charles Musgrove. Sir Walter och hans två döttrar Elizabeth och Anne är på tillfälligt besök hos familjen Musgrove under tiden för balen på Mansfield Park. Som person är Sir Walter i första hand fåfäng och stolt, han är mycket stilig för sin ålder och det betyder mycket för hans självbild. Han ser sorgesamt på hur de flesta i hans omgivning åldras och blir mer slitna men är nöjd över att han och hans äldsta dotter Elizabeth är i sin blomstrings tid och bara blir mer stiliga med åren. Han anser sig vara stilig och gentlemannamässig vilket är de mest ädla egenskaperna man kan inneha enligt honom själv.
(Tillsatt: Fabian V)

Miss Elizabeth Elliot är Sir Walter äldsta dotter och bör föreställa runt 29 år. Sedan hennes mor dog när Elizabeth var 13 år har hon varit det kvinnliga överhuvudet i familjen. Hon har styrt på gården Kellynch Hall med bestämdhet och mogenhet. Miss Elizabeth är en stilig kvinna men börjar oroa sig för att ännu vara ogift, snart kommer åren ifatt henne också trots allt. Hon känner sig missnöjd över att hennes yngre syster Mary har gift sig långt innan hon själv hittat en lämplig make, som givetvis måste ha hög social rang inom adeln. Miss Elizabeth är stolt och bortskämd och har mycket höga tankar om sig själv och sin far.
(Tillsatt: Rebecka C)

Miss Anne Elliot är sir Walters näst äldsta dotter och har bott hos sin syster Mary Musgrove sedan hennes far och äldre syster Elizabeth flyttade till Bath. Rollen ska vara runt 27 år. Anne är en ädel och rar kvinna trots att hennes blomstringstid sedan några år passerats. Hon har ett något sorgesamt sinne och det märks att tidigare besvikelser döljer sig bakom hennes milda leende. Som person är Anne tålmodig, omtänksam, timid och försiktig. Hon gör inte så mycket väsen av sig men kan säga ifrån när hon verkligen tycker det behövs.
(Tillsatt: Ellen A)

Lady Augusta Russel är en granne och gammal vän till familjen Elliot och främst till den avlidna Lady Elizabeth Elliot. Hon bor på Kellynch Lodge i nära anslutning till Kellynch Hall. Hon är änka och bör föreställa 30-55 år. Lady Russel är en kultiverad och aristokratisk kvinna med en fin och korrekt uppfostran. Som person är hon generös och ädel med god moral. Hon har starka band till familjen Elliot, men till skillnad från Sir Walter och Elizabeth är hon rationell och förnuftig. Anne Elliot påminner henne mycket om hennes forna vän Lady Elizabeth och hon håller därmed Anne mycket kärt, hon anser att det är hennes plikt att ta en moders roll i förhållande till Anne och råda henne till att leva upp till de förväntningar Annes ställning i livet har på henne.
(Tillsatt: Pernilla L)

Mrs Penelope Clay är Sir Walters advokats dotter, hon är änka och mycket god vän med Miss Elizabeth Elliot. Hon bör föreställa 20-40 år. Mrs Clay tillbringar mycket tid med familjen Elliot, bland annat har hon blivit medbjuden till familjen när de flyttade till Bath och har därefter följt med dem tillbaka till byn Uppercross. Mrs Clay är väl medveten om att hon har betydligt lägre rang än sina vänner i familjen Elliot. Detta visar hon mycket tydligt genom att veta sin plats och smickra sina vänner. Mrs Clay är artig och hövisk och vet hur man charmar sin omgivning. Hon är en skärpt dam och det talas om att hennes umgänge med familjen Elliot kanske snarare är en beräknande list än riktiga varma känslor gentemot Sir Walter och Miss Elizabeth.
(Tillsatt: Ann S)

Mr William Elliot är Sir Walters brorson och hans arvtagare. Mr Elliot blev utstött ur släkten då han gifte sig med en kvinna som trots sin rikedom var av alldeles för låg social rang för släkten. Dock har hans hustru nu avlidit och därmed uppvaktar han familjen Elliot för att hamna på god fot med dem igen. Detta lyckas han bra med efter att ha träffat dem i Bath och därefter blivit medbjuden att hälsa på hos familjen Musgrove nu när familjen Elliot har rest dit. Mr Elliot är en stilig och fashionabel gentleman full av elegans. Till sättet är han mycket belevad, behaglig och angenäm. Han verkar bekymmerslös, principfast och förståndig men är något sluten, det är svårt att få ett grepp om vem han egentligen är. Han ger sällan uttryck för starka känslor eller åsikter om andra. Han upprätthåller ständigt en slipad och perfekt fasad och begår inte minsta misstag eller felsteg. Däremot går det rykten om att hans förflutna inte är lika felfritt, det talas om dåliga vanor och ovarsamhet i allvarsamma frågor.
(Tillsatt: Martin R)