Familjen Musgrove med sällskap

 

Rollerna är hämtade ur boken Övertalning.

 

Mr Charles Musgrove är son och arvtagare till den rike landägaren Mr Charles Musgrove den äldre. Rollen bör föreställa 25-30 år. Mr Charles Musgrove bor på Uppercross cottage med sin fru och barn. Hans fru Mary är yngsta dottern till Sir Walter Elliot. Mr Musgrove är hövlig och angenäm till sättet. När det kommer till förnuft och temperament är Mr Musgrove vida överlägsen hans hustru, däremot har hon fått en finare uppfostran och för sig mer elegant och ädelt både i konversation och framtoning. Mr Musgrove tycker om att jaga, framförallt ser han det som en bra ursäkt för att komma ifrån sin familj då och då, i övrig är det få saker han lägger ner energi på utan framstår som aningens lat och oengagerad. Däremot är han oftast glad och social och har ett beundransvärt tålamod med sin hustrus skiftande temperament. Mr och Mrs Musgrove framställs generellt som ett lyckligt par, men under ytan har de många meningsskiljaktigheter och gräl. De har för det mesta olika åsikter och viljor och ingen av dem vill ge med sig. Mr Musgrove kan bli sur på sin hustru och förlåter henne inte i första taget när han tycker hon har motsatt honom för mycket.

(Tillsatt: Olof H)

 

Mrs Mary Musgrove är Mr Charles Musgroves fru och yngsta dotter till Sir Walter Elliot. Rollen bör föreställa 22-25 år. Mary är alltid något sjuklig, i alla fall enligt henne själv, och hon gör ofta en stor affär över sina små besvär. Mary är mycket ombytlig till sin person, när hon känner sig nöjd och omhändertagen kan hon vara glad och livlig men så fort hon känner sig försummad eller har minsta lilla krämpa blir hon överdrivet ledsen och nedstämd. När hon känner sig nere blir hon lätt oresonlig, den enda som då kan öva inflytande på henne är systern Anne. Hon är liksom sin far självgod och tänker mest på sig själv. Hennes far och syster anser att Mary har gett allt anseende till familjen Musgrove när hon gifte in sig i den och inte fått något tillbaka.

(Tillsatt: Desirée)

 

Mr Charles Musgrove den äldre är fadern i familjen Musgrove. Mr Musgrove den äldre bor på Uppercross Hall tillsammans med sin fru och sina barn. Rollen bör föreställa 45-60 år. Släkten Musgrove är en gammal lantlig familj som är respekterad av sin omgivning och har en stor förmögenhet. Mr Musgrove den äldre och hans fru är vänliga och generösa men inte särskilt eleganta och alls inte av en fin bildning. De har många barn som de har låtit växa upp till en annan status än de själva genom att sätta dem i fina skolor och se till så de har allt de behöver. Deras näst äldsta son, Richard, var mycket besvärlig och hopplös, de skickade därmed ut honom till sjöss där han avled. Mr och Mrs Musgrove har dålig samvete över detta och har därför idealiserat sin son och minns bara hans goda egenskaper. De påminns mycket om honom, dock blir det något pinsamt när de pratar om honom i och med att alla vet vilket hyckleri det är, då Richard inte alls var sympatisk eller trevlig.

(Ej tillsatt)

 

Mrs Sarah Musgrove är modern i familjen Musgrove och bör föreställa 45-60 år. Se Mr Charles Musgrove den äldre för rollbeskrivning.

(Tillsatt: Marta S)

 

Miss Henrietta Musgrove är familjens äldsta dotter och bör föreställa runt 20 år. Henrietta är en gladlynt ung dam som tycker om att prata och skratta mycket. Henrietta har tillsammans med sin syster Louisa gått i Mrs Goddards fina skola, där de fick många talanger och höviskt manér. De är fashionabla, glada och livliga med ett obesvärat och behagligt sätt. Deras bekymmerslösa sätt gör dem något slarviga och inte lika eleganta eller ädla som exempelvis Miss Anne Elliot. Henrietta ses som den vackraste och mer milda av de två döttrarna. Hon är informellt förlovad med sin kusin Charles Hayter. Hans familj är inte lika fin och rik som familjen Musgrove så förlovningen är helt baserad på ett starkt tycke mellan de två parterna. Familjen Hayter och familjen Musgrove står varandra mycket nära och alla tycker det är mycket lämpligt och lyckligt att de unga tu har funnit varandra. Dock är Henrietta en ung och ombytlig dam så kanske är inte partiet så säkert som det kan verka.

(Tillsatt: Sofia B)

 

Miss Louisa Musgrove är familjens näst äldsta dotter och bör föreställa runt 19 år. Liksom sin syster är Louisa en gladlynt ung dam som tycker om att prata och skratta mycket. Systrarna har tillsammans gått i Mrs Goddards fina skola, där de fick många talanger och höviskt manér. De är fashionabla, glada och livliga med ett obesvärat och behagligt sätt. Deras bekymmerslösa sätt gör dem något slarviga och inte lika eleganta eller ädla som exempelvis Miss Anne Elliot. Louisa ses som den mer livliga av de två systrarna. Hon blir lätt övermodig till gränsen på dumdristig när hon får idéer. Hon har en stark vilja, låter sig inte påverkas av andra utan går sin egen väg.

(Tillsatt: Alma E)

 

Miss Charlotte Musgrove är familjens näst yngsta syster och föreställer runt 18 år. Liksom sina äldre systrar har hon gått på Mrs Goddards skola, där de fick lära sig vett och etikett. Hon är ett mellanbarn och förbises ofta, vilket gör att hon blivit något mer tillbakadragen jämfört med sina systrar. Hon är liksom sina äldre systrar fashionabel, glad och rätt så livlig, dock inte lika bekymmerslös. Hon oroas ofta över sin framtid eftersom den inte verkar vara lika ljus som sina systrars, hon har med andra ord inga som uppvaktar henne. Charlotte är bestämd av sig, men inte tillräckligt självsäker för att handla själv. Hon håller ihop med sin yngre syster, Theodora, tillsammans med henne blir hon mer självsäker och utåtriktad.

(Tillsatt: Anna S)


Miss Theodora Musgrove, 17 år, är den yngsta systern i familjen. Liksom sina tre äldre systrar har Theodora gått på Mrs Goddards fina skola där vett, etikett och talanger i olika ämnen värdesatts högt. Hon är likt sina två äldre systrar livlig och gladlynt dock har hon, i och med att hon är den yngsta systern, lyckats komma undan med olika hyss vilket gjort henne till en aning bortskämd och egensinnig. Hon tycker om att musicera och hon har en fallenhet att fantisera om exotiska upptäcktsresor och äventyr. I hela Musgrove-skaran är Theodora mest fäst vid storasystern Charlotte.
(Tillsatt: Carla S)

 

James Musgrove är son till Mr och Mrs Musgrove de äldre och är 16 år. Han är smart men inte så socialt anpassad, han är dålig på sociala regler och hur man ska föra sig i finare sällskap. Han är mycket mån om att skaffa sig en karriär och kommer antagligen börja studera juridik.

(Tillsatt: Vincent V)

 

Mr Charles Hayter är son till en välbärgad bonde och kusin med Henrietta och Louisa Musgrove. Han är informellt förlovad med Henrietta. Rollen bör föreställa 20-30 år. Charles är äldst av alla sina syskon och arvtagare. Hans mor är syster till Mrs Sarah Musgrove och de kommer från en rik familj, men medan Sarah gifte sig uppåt gifte sig snarare Mr Hayters mor ned sig. Trots att familjen Hayter också äger en del land är det inte i närheten av vad Mr Musgrove den äldre gör. Familjen lever betydligt mer nödtorftigt och utan klass eller elegans. Barnen i familjen har inte heller fått någon fin utbildning förutom äldsta sonen Charles som blivit både en vetenskapsman och gentleman bearbetad med fina manér genom sin prästutbildning. Familjens enda stolthet och finess kommer genom deras nära relation till familjen Musgrove. Som person är Charles Hayter en godhjärtad, älskvärd och behagfull ung herre och arbetar numera som präst i ett område i närheten av byn Uppercross. Dock har han goda utsikter att snart bli befordrad till att få arbete i det större och mer välbärgade området som innefattar byn. När Charles Hayter får ärva sin fars gård har han möjligheten att göra det till en mer respektabel och gentlemannamässig gård.

(Tillsatt: Johan A)

 

Miss Amalia Hayter är 20 år gammal. Hon är äldsta dottern i familjen Hayter, tredje barnet i en familj på sju. Både mor och far lever och hennes mor är syster till Mrs Musgrove från Uppercross. Hennes äldsta bror Charles är informellt förlovad med den äldsta Miss Mugrove. Hennes familj är inte rik, fadern har en del ägor nära Uppercross men inte på långa vägar lika stora som Mr Musgroves. Äldsta sonen Charles är präst och näst äldsta sonen ligger inne vid flottan. De fyra döttrarna kommer att få 1 000 pund var vid sina giftermål. Familjen anses vara outbildade och vulgära utom den äldsta sonen som valt att bli en lärd man och Amalia som spenderat så mycket tid med sina kusiner från ung ålder att hon inte kunnat låta bli att dra nytta av deras bättre uppförande och mer lärda konversation. Amalia är baserad på karaktären Charlotte Heywood i Sanditon (written by Jane Austen and Another Lady 1984).

(Tillsatt: Tove S)

 

 

Harriet Hayter är 16 år och är den näst äldsta dottern i familjen Hayter. Hennes moster Mrs Sarah Musgrove har tagit med sina systerdöttrar till balen för att de ska få komma ut i sällskapslivet för första gången och dansa med stiliga herrar. Harriet och sin yngre syster Lilian är två väldigt naiva flickor som ska gå på deras allra första bal. De är pirriga och tycker att Mr Darcy är en väldigt stilig och mystisk man. Under balen kommer de försöka charmera honom, de är hemskt förälskade! Harriet och Lilian är pratglada och vill gärna synas. De älskar också att dansa, dansa är det bästa de vet. Dessutom gillar de unga damerna att sprida rykten – falska som sanna.

(Tillsatt: Anna E)

 

Lilian Hayter är 15 år och är den näst yngsta dottern i familjen Hayter. Hennes moster Mrs Sarah Musgrove har tagit med sina systerdöttrar till balen för att de ska få komma ut i sällskapslivet för första gången och dansa med stiliga herrar. Harriet och sin yngre syster Lilian är två väldigt naiva flickor som ska gå på deras allra första bal. De är pirriga och tycker att Mr Darcy är en väldigt stilig och mystisk man. Under balen kommer de försöka charmera honom, de är hemskt förälskade! Harriet och Lilian är pratglada och vill gärna synas. De älskar också att dansa, dansa är det bästa de vet. Dessutom gillar de unga damerna att sprida rykten – falska som sanna.

(Tillsatt: Dina M)