Anmälningsavgift

 

 

Avgiften för att vara med är 300 kr och ingår en vacker lokal, dryck, fika, mat och service under hela dagen. Anmälningsavgiften skall vara betald senast sista september men såklart helst snart som möjligt för att vi arrangörer skall koll ekonomi och deltagarantal och för att du som deltagare skall vara säker att den roll du vill ha och hinna intrigerna för rollen i god tid.

Det finns möjlighet att för 50 kr om vi samtycker att du:

  1. Spelar ett passande instrument  som t ex fiol eller flöjt till danserna balen (pianister behövs ej eftersom balgästerna ska ges utrymme att briljera).  Du får även tid att intrigera och umgås, men framför allt i tjänstefolkets kvarter. Det kan bli tillfälle att dansa med tjänstefolket om de inte tvingar dig att spela istället!

  2. Går som tjänstefolk under balen och jobbar med servering, städning och garderob mm. Du får även tid att intrigera och  umgås, men framför allt i tjänstefolkets kvarter. Det blir även chans till dans, men bara med  tjänstefolket!

  3. Hjälper till med praktiska saker inför och efter arrangemanget. Du får lajvet som en vanlig balgäst.

Om du är intresserad av att hjälpa oss något av dessa sätt ska du kontakta oss under övrigt i anmälningsformuläret  innan du betalar och diskutera vad du skulle kunna hjälpa till med. Hörr av dig snabbt, för antalet platser med reducerad avgift är begränsat.

Betala till kontonummer 9159-338.352-7 Skandiabanken (9159 är clearingnumret). Uppge samma e-postadress som du skrivit in i anmälningsformuläret som meddelande i din betalning.